KAWASAKI HM Series Pump

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
KAWASAKI 705-95-80030 HM Series Pump 16mm 132 mm 49.2 mm 10 mm
KAWASAKI 705-95-05140 HM Series Pump 19 mm -20 °C 112 mm 34 mm
KAWASAKI 705-22-28310 HM Series Pump 6.56 Hz 0.8 mm 130 kN 7.69 Hz
KAWASAKI 705-95-01020 HM Series Pump 25 mm 22.22 mm 17 mm SCC205
KAWASAKI 705-95-01010 HM Series Pump 1.74 kg 29 mm UK208G2H-22 21 mm
KAWASAKI 705-95-05110 HM Series Pump 3 0.42 Hz H2328 12.6 mm
KAWASAKI 705-95-03010 HM Series Pump 37.4 mm SCCE205 -20 °C M6x1
KAWASAKI 705-95-03011 HM Series Pump 21 mm 76.2 mm 151 mm 26 mm
KAWASAKI 705-94-07030 HM Series Pump 25.7 kN PAE207N- -20 °C 103 mm
KAWASAKI 44083-61000 HM Series Pump 113 mm 52.5 mm 57 mm 16 mm
KAWASAKI 705-95-05050 HM Series Pump 48 mm 19.05 mm 94 mm 38.1 mm
KAWASAKI 705-95-05130 HM Series Pump 27 mm 65 mm 3.7 Nm 7.88 kN
1/3